Rotary Bhawan, Thapathali, Kathmandu, Bagmati, Nepal

Public Image/PR

Public Image/PR

Rtn. Prajun Khadka

Chair

Rtn. Keshav Raj Gyawali

Co-Chair

Rtr. Milan K Bhandari

Secretary

Rtn. Asmin Dhakal

Member

Rtn. Prabin Karki

Member

Rtr. Bipin Neupane

Member

PP Suresh Satyal

Advisor

IPP Tirtha Raj Dahal

Advisor